TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

 

W dniach od 11 marca 2013 r  do 11 kwietnia 2013 r. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół  w Białopolu koordynował szkolną akcję „Twój dar serca dla hospicjum”, zorganizowaną przez Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Celem tego przedsięwzięcia była zbiórka środków pieniężnych w szkołach województwa lubelskiego na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Udział naszej szkoły polegał na tym, że uczniowie zebrali mnóstwo najróżnorodniejszych fantów, które potem zostały przeznaczone na loterię. Trwała ona ponad tydzień, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczono dla Hospicjum. Kilkoro uczniów przygotowało również smaczne wypieki, które zostały sprzedane podczas kiermaszu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe również przekazano potrzebującym dzieciom.

Powrót
Start